Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w budynku i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku za wynajęcie pokoju lub apartamentu.

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania, w miarę dostępności wolnych pokoi. Późne zameldowanie tj. po godz.19.00, możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu z góry całego pobytu.
 2. Pokoje w Zosienka wynajmuje się po przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz po uregulowaniu zapłaty. Płatność w obiekcie wyłącznie gotówką.
 3. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.
 4. Zachowanie gości w obiekcie oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby noclegowej.
 5. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokojach do godziny 22.00. Po tej godzinie uprasza się o opuszczenie obiektu lub opłacenie noclegu przez osoby niezameldowane.
 6. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Złamanie zakazu będzie skutkowało karą w wysokości 200 zł.
 7. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju klucze należy zwrócić w wyznaczone miejsce.
 8. Gość  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Gościa lub innych osób przebywających razem z nim w pokoju.
 9. W razie wystąpienia jakiejś szkody Goście powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 11. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 30 dni.
 12. Za zgubienie kluczy do pokoju lub apartamentu pobrana będzie opłata w wysokości 100 zł.
 13. Rezerwację gwarantujemy jeżeli na konto zostanie wpłacony zadatek w wys. 30% wartości całego pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem się doby noclegowej lub w przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie, zadatek w całości przepada.
 14. Skrócenie pobytu nie jest związane ze zwrotem pieniędzy.
 15. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki od nas niezależne.
 16. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU!